Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är slängda fimpar ett minne blott? - Regionen lanserar fimpfickor och nya, offentliga askkoppar

Publicerad 2021-06-29 10:30
Visst är det tråkigt med kastade fimpar lite överallt? Nu finns det större möjligheter för rökare att göra rätt och ta med sig sin fimp eller fimpa i en offentlig askkopp.

Sedan 2019 har det varit förbjudet att röka på uteserveringar. Då kom lagen om rökfria miljöer, som syftar till att minska de negativa hälsoeffekterna med rökning. Ett annat problem med rökning är att fimparna ofta bidrar till nedskräpning. Det är förbjudet att slänga sin fimp på marken och nu vill vi underlätta för rökare att hantera fimpar på ett ansvarsfullt sätt.

Under sommaren 2021 finns därför möjligheten för krogar och andra att dela ut gratis fimpfickor till sina gäster. Den portabla fimpfickan är framtagen i samarbete mellan Region Gotland och det gotländska näringslivet. Krogar med flera kan också hämta fimpfickor i rådhusets reception på Visborg, eller ringa teknikförvaltningens kundtjänst och få dem skickade.

Kanske slipper fimparna hamna på marken eller i någon fisk eller fågel. Den smarta fimpfickan går att använda om och om igen.

Region Gotlands teknikförvaltning har också satt upp ett antal nya, offentliga askkoppar. Främst i sträckningen Stora torget-Öster i Visby där fimpnedskräpningen är särskilt påtaglig.

”Fimpa för gott, eller i fimpfickan” som det står på fickorna. Tillsammans bidrar vi till minskad nedskräpning.