Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nämndens ordförande intervjuas om beslutet i skolfrågan

Den 10 december intervjuades nämndens ordförande Stefan Nypelius av Radio P4 Gotland om ställningstagandet inför barn- och utbildningsnämndens kommande beslut i skolorganisationsfrågan.