Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (28 juni)

Publicerad 2021-06-28 14:47
Dagens rapport visar två nya diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland sedan den senaste rapporten.
Därmed har Gotland totalt 4014 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
 
Under vecka 25 diagnostiserades tolv fall av covid-19 på Gotland, jämfört med sju fall vecka 24.
 
På Visby lasarett vårdas just nu två patienter på grund av covid-19, båda i behov av eftervård varav en patient på intensivvårdsavdelning (IVA).
 
Under vecka 25 genomfördes 4 520 vaccinationer, varav 2 275 vaccinationer var dos 2.  Närmare åtta procent av det totala antalet vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer.
 
Totalt har nu 52 599 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 32 000 individer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 21 000 är färdigvaccinerade.