Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
3D-modeller av byggnader i Visby, en del av innehållet i regionens nya portal för öppna data

Region Gotland släpper öppna data

Idag lanserar Region Gotland en ny portal för öppna data, där du kan ta del av information från regionen och använda den hur, var och när du vill.

Med öppna data menas information som är fri att använda, bygga vidare på och distribuera så som du som användare önskar, helt utan kostnad och begränsningar.

I den nya portalen hittar du till en början alla Gotlands digitala detaljplaner samt 3D-modeller av byggnader i Visby. Allt eftersom kommer portalen fyllas på med mer information.

- Bara fantasin sätter gränserna för vilken data vi kan dela med oss av och vad våra användare gör med den. Det ska bli spännande att se vilka idéer våra användare har, säger Märta Syrén, projektledare för projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, som tagit fram lösningen för öppna data.

Alla kommuner och regioner ska enligt direktiv från EU erbjuda öppna data för att öka insynen i verksamheten och främja demokrati och entreprenörskap. Tanken är att informationen ska kunna användas av företag, privatpersoner och andra myndigheter för att skapa nya tjänster eller göra egna granskningar.

- Med öppna data tar vi offentlighetsprincipen ett steg längre. Du kommer inte behöva begära ut information och vänta på att den ska sammanställas och skickas, utan kommer själv kunna hitta det du söker direkt. Vi blir mer öppna och effektiva och du som användare får bättre och snabbare service, fortsätter Märta Syrén.

Sedan tidigare delar Region Gotland öppna data i form av statistik i det nationella systemet Kolada. I den nya portalen finns möjlighet att lägga till fler typer av data, direkt kopplade till regionens system, uppdaterade i realtid och möjliga att hämta i flera olika format. Informationssäkerheten är viktig, så innan data publiceras kontrollerar vi att den inte innehåller några personuppgifter eller annan känslig information.

- På Region Gotland har vi mängder av information som kan komma fler till nytta och det känns jätteroligt att vi nu kan börja dela med oss av den. Vi tar gärna emot tips och önskemål om fler typer av data så vi kan fortsätta utveckla portalen, säger Sebastian Havdelin, kommunikatör i DiSa-projektet.

Öppna data - Region Gotland

Projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, är ett EU-finansierat projekt som genom digitalisering gör det enklare för dig som boende, besökare och företagare på Gotland. Vi blir mer transparenta, tillgängligheten ökar och handläggningen blir snabbare och mer effektiv.

Mer information om DiSa-projektet.