Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digital Almedalsvecka 2021: Lyssna på Region Gotlands seminarier

Publicerad 2021-06-24 17:11
Region Gotland medverkar med flera digitala seminarier vid Almedalsveckan 2021. Seminarierna direktsänds via Almedalsveckan Play den 5–7 juli. Vi pratar bland annat om digitalisering i äldreomsorgen, hållbar vatten- och avloppsförsörjning, Gotland som föregångare i energiomställningen och hur pandemin påverkat landsbygdernas attraktionskraft. Dessutom delar vi med oss av de med- och motgångar vi haft i projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad.

Det är kostnadsfritt att ta del av seminarierna och ingen föranmälan behövs. Välkommen!

DiSa – Digital samhällsbyggnad

Måndagen den 5 juli klockan:

09.30-10.30 Användarnytta genom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Digitaliseringen går som en röd tråd genom samhället. Men för vem digitaliserar vi och vad innebär omställningen för verksamheten internt? När nu Region Gotland efter 4 år avslutar det EU-finansierade projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, vill vi dela med oss av de med- och motgångar vi haft i projektet. 
 

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/63636

Digital äldreomsorg

Tisdagen den 6 juli klockan:

09.00-09.40 Digitalisering i äldreomsorgen – handlar inte om teknik 

Digitalisering i äldreomsorgen handlar inte bara om avancerade tekniska lösningar, det handlar om så mycket mer. Hur kan vi få chefer och medarbetare i äldreomsorgen att se till att välfärdsteknik används i vardagen?

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/62088

09.45-10.55 Digitalisering i äldreomsorgen – hur svårt kan det va? 

Den ökade andelen äldre i Sverige gör att äldreomsorgen behöver rusta för framtiden genom nya arbetssätt och smart användning av resurser. En digital äldreomsorg kan skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kvalitet för den enskilde, men varför går omställningen då så långsamt?

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/62118

Hållbar tillväxt

Tisdagen den 6 juli klockan:

13.00-14.00 Är landsbygder det nya svarta? Den urbana normen utmanas, men kommer det bestå?

Pandemin har påverkat hur många arbetar och var man vill bo. Urbaniseringen är utmanad och landsbygdsutvecklingen har fått en skjuts. Men kommer förändringen att bestå? Hur har vår syn på land och stad förändrats?

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/61965

14.30-15.30 Är landsbygder det nya svarta? Vad krävs för en långsiktig förändring?

Pandemin har påverkat hur vi arbetar och var vi vill bo. Men vad krävs för att skapa en långsiktig förändring?

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/61968

Hållbar vatten- och avloppsförsörjning

Onsdagen den 7 juli klockan:

09.00-09.20 Återföring av avloppsslam till åkermark från ett Revaq-certifierat avloppsverk i Visby 

Hur kan man förhindra att kadmium och andra gifter kommer ut i avloppet via avloppsledningarna och når avloppsverket samt hur, på vilket sätt och vilken nytta avloppsslam gör i lantbruket med mera.

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/62985

09.30-10.20 Innovativa kretslopp - kan en testbädd och en ny stadsdel ge mer vatten till Gotland? 

Vatten är livsviktigt! Oavsett om det är på Gotland eller globalt. En testbädd för hållbar vattenförsörjning anläggs på södra delen av ön samtidigt som en ny stadsdel utvecklas i Visby med fokus på hållbarhet. Hur kan dessa två projekt vara en väg till mer vatten och ett mer resurssnålt levnadssätt?

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/62988  

10.30-10.50 Vilket ansvar har regionen för alla som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet? 

På Gotland försörjs cirka 14 000 hushåll av enskilda VA-lösningar. Det kan vara så mycket som hälften av Gotlands befolkning som är beroende av dessa anläggningar fungerar. Hur arbetar regionen, det allmänna, för en trygg och säker VA-försörjning även inom dessa områden?

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/62994

Energiomställning

Onsdagen den 7 juli klockan:

13.00-13.55 Fossilfri färjetrafik – går det? 

Färjetrafiken är Gotlands livsnerv. Nu pågår arbetet inför upphandlingen av trafiken för kommande avtalsperiod. Går det att skapa en trafikering som både är hållbar och bidrar till Gotlands utveckling – samtidigt?

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/62316

14.00-14.55 Sverige vill vara föregångare i energiomställningen – hur blir Gotland vägvisare i det arbetet?

Sverige har ambitioner att vara ett föregångsland inom energiomställningen. Som ett led att uppnå detta har regeringen inrättat ett spjutspetsuppdrag – Energipilot Gotland – för att skapa framtidens lösningar. Hur går det och hur får vi det att gå än bättre?

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/62322

15.00-15.55 När tar vi elflyget till Almedalen?

Det saknas ett miljövänligt sätt att ta sig till ön. Elektrifierat flyg skulle kunna fylla det tomrummet. Vilka möjligheter skapar elflyg och vad behöver vi göra för att komma dit? Gotland har utsetts av regeringen till pilot för energiomställningen, vilket betyder att Gotland ska gå före övriga Sverige. Turistnäringen har som målsättning att Gotland ska bli Sveriges mest hållbara resmål. På ön finns redan världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar.

Länk till direktsändningen på Almedalsveckan Play: https://www.almedalsveckanplay.info/62328