Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rehabkoordinering i sjukskrivningsprocessen

Här finns stöd för ditt arbete som rehabiliteringskoordinator.

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter trädde i kraft 1 februari 2020.

Rehabkoordinatorfunktionens insatser ska bidra till att genom koordinering effektivisera rehabiliterande åtgärder i egen verksamhet och med externa aktörer för personer, i syfte att främja individers hälsa och möjlighet till återgång eller inträde i arbete.

Rehabkoordinatorer finns för närvarande på  vårdcentraler samt i vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar.

Här finns olika webbaserade utbildningar om våld i nära relation. 

Webbkurs om våld. NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) har i samverkan med Socialstyrelsen och Länsstyrelserna tagit fram en webbkurs som tar 2-3 timmar att genomföra. 

Webbutbildning om våld i nära relationer för hälso- och sjukvården. Kursen är framtagen av Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm. Utbildningen tar cirka 2,5 timmar att genomföra.