Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland erbjuder kompetensutveckling för barnskötare och elevassistenter

Inom ramen för ESF-projektet ”Framtidens barnskötare i fokus” erbjuder nu Region Gotland medarbetare som redan idag arbetar som barnskötare att skaffa formell kompetens inom yrket och genom det också möjlighet till löneförhöjning. Även elevassistenter kan ansöka till utbildningen som omfattar som mest 1400 gymnasiepoäng.