Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Norderväg (lasarettsbacken) stängs delvis av tisdag 22 juni

Publicerad 2021-06-21 13:33
En körbana i lasarettsbacken i Visby kommer att stängas från klockan 19.00 och några timmar framöver, kanske över natten mellan tisdag och onsdag.

Norderväg (lasarettsbacken) i Visby har under en tid haft begränsad framkomlighet på grund av behövliga arbeten med ledningsnätet.

Nu går bygget in i slutskedet och i morgon tisdag kommer en körbana i lasarettsbacken att stängas från klockan 19.00 och några timmar framöver, kanske över natten. Då ska det nya ledningsnätet kopplas in.

Vägen kommer att vara framkomlig men trafiken stannas växelvis, med ledsagning genom rondellen. Under sommaren ska även gatan ordnas till och slutligen asfalteras. Tack för din förståelse för detta och att hänsyn tas.