Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (18 juni)

Publicerad 2021-06-18 14:31
Dagens rapport visar ett nytt diagnostiserat fall av covid-19 på Gotland sedan gårdagens rapport. Därmed har Gotland totalt 4006 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren och hittills sex fall under vecka 24.
På Visby lasarett vårdas just nu två patienter som har behov av eftervård efter genomgången covid-19, varav en patient på intensivvårdsavdelning (IVA).