Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

12 fall av den så kallade deltavarianten på Gotland

Publicerad 2021-06-18 11:24
Övervakningen av de olika varianterna av coronaviruset visar att den så kallade deltamutationen, tidigare den indiska varianten, har ökat på Gotland till totalt 12 fall.

Virusvarianten har också identifierats i flera andra regioner i Sverige.

- De förebyggande åtgärderna med att hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymtom och att undvika nya nära kontakter fortsätter att vara viktiga åtgärder för att hantera pandemin. I nuläget har vi en låg smittspridning på Gotland, men vi ser att en högre andel av våra positiva fall är just deltavarianten. Det är trots den lägre smittspridningen fortsatt viktigt att alla följer restriktionerna även om du är vaccinerad, säger smittskyddsläkare Maria Amér.