Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tekniker som antecknar

Region Gotland vill starta ny yrkeshögskoleutbildning

Publicerad 2021-06-18 08:54
Nu är Region Gotland på gång med att lämna in ytterligare en ansökan om att få starta en yrkeshögskoleutbildning. Utbildning ska leda till att man blir processtekniker – en kompetens som är eftersökt inte minst på Gotland.

De senaste åren Region Gotland drivit fyra yrkeshögskoleutbildningar varav två i egen regi. Det rör sig om utbildningar till vindkraftstekniker (egen), drifts- och underhållstekniker (egen), energiingenjör (i samarbete med Nackademin) och medicinska sekreterare (i samarbete med Lernia, Region Jämtland/Härjedalen och Norrbottens läns landsting).

Denna gång handlar ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta en tvåårig utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som processtekniker. En processtekniker arbetar i tillverkningsindustrin med drift- och processövervakning, löpande effektiviseringsarbete, rondering och avhjälpande åtgärder för att få en problemfri produktion.

- Den här yrkeshögskoleutbildningen är tydligt riktad mot den gotländska industrins behov av kompetens. Exempelvis så står Cementa AB inför ett omfattande teknikskifte de kommande åren samtidigt som företaget har fortsatt höga pensionsavgångar. Cementa är en av de företag som kommer att behöva många nya processtekniker i samband med sin omställning till koldioxidneutral cementproduktion, säger Jörgen Benzler som är samordningsansvarig för yrkeshögskoleutbildningarna vid Region Gotland.

Det totala antalet yrkeshögskoleutbildningar i Sverige har ökat och det har också antalet ansökningar. Konkurrensen är stor. Svar på om utbildningen blir beviljad kommer i januari 2022 och utbildningsstarten är planerad till november 2022 med 20 utbildningsplatser.

Fakta om yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar drivs i nära samarbete med arbetslivet och svarar mot ett verkligt behov av kompetenser som finns på arbetsmarknaden. Kort sagt handlar det om bristyrken.

Samtliga yrkeshögskoleutbildningar som ges i Sverige måste vara godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan. Alla är de eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).