Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (17 juni)

Publicerad 2021-06-17 14:42
Dagens rapport visar ett nydiagnostiserat fall av covid-19 på Gotland sedan gårdagens rapport. Därmed har Gotland totalt 4005 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu två patienter som har behov av eftervård efter genomgången covid-19, varav en patient på intensivvårdsmottagning.