Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustraion med en kompass

Förändringsledning

Den digitala förbättring som gjorts i DiSa har inneburit ändrade processer och arbetssätt för medarbetarna inom samhällsbyggnads­processen på Gotland och här har förändringsledningen haft en viktig roll.

Förändring innebär en omställning och detta kan för många kännas osäkert. Det är inget ovanligt att känna ett motstånd mot det som är nytt, det gör vi alla, vissa mer och andra mindre. I DiSa har vi erfarenheten att motstånd och en negativ inställning oftast bottnar i oro och det har varit viktigt att bemöta denna oro genom ett aktivt förändringsledningsarbete.

En av de inledande nycklarna i förändringsledningen var att projektmedarbetarna rekryterades internt från verksamheten. Medarbetare i projektet har under hela projekttiden fungerat som ambassadörer och förändringsledare för sina kollegor i verksamheten.

Mycket kraft lades på intern kommunikation för att hålla chefer och medarbetare informerade och öppna upp för dialog och möjligheten att påverka under projektets gång.

Ungefär halvvägs in i projektet, när konkreta resultat och verktyg började bli klara att implementeras, rekryterades en förändringsledare till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringsledarens uppgift var att sätta en struktur och följa upp implementeringen av projektets resultat, ta fram förslag på aktiviteter och inspirera och kommunicera med medarbetare, chefer och projektledningen.

En stor del av arbetet gick också ut på att undanröja hinder och skapa förutsättningar för medarbetarna att använda nya verktyg och arbetssätt.

Som förändringsledare kan du inte själv förändra en organisation, men du kan vara den som tillsammans med en trupp av vägledare ser till att förändringen förankras i organisationen och manar på, men också ger både medarbetare och ledning förutsättningar och underlag för att fatta beslut för att ställa om.