Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med två personer som pratar med varandra

Kommunikation

Syftet med kommunikationen har varit att stödja projektets mål och vara tydlig, tillgänglig, inbjudande och öppna upp för dialog med projektets målgrupper.

I projektets kommunikationsplan fastställdes att kommunikationen skulle:

  • ha tydliga och aktuella budskap
  • ge tekniskt och språkligt anpassad information utifrån eventuella funktionsvariationer samt språkliga och kognitiva förutsättningar
  • vara inkluderande i bild- språk- och kanalval
  • vara nyfiken till form och utförande

DiSa är ett innovationsprojekt, genomsyrat av framåtanda och nytänkande, vilket också har fått prägla den övergripande strategin för kommunikationen. Traditionella kommunikationsaktiviteter och kanaler har varvats med digitala lösningar och mer eller mindre innovativa aktiviteter där inte bara innehållet utan även kommunikationsformen burit projektets budskap. 

I projektets kommunikationsplan formuleras målen för kommunikationen så här:

Mål internkommunikation

  • Kännedom om DiSa-projektet och dess olika aktiviteter
  • Acceptans för projektet och tiden det tar i anspråk
  • Förståelse för nyttan projektet ger den egna organisationen

Mål externkommunikation

  • Kännedom om syftet med projektet
  • Förståelse för hur projektet kommer bidra till ökad service och tillgänglighet
  • Inspiration av projektets metoder och mål

Kommunikationen i DiSa-projektet har syftat till att stötta projektets mål att kunna ge bättre service, ta snabbare beslut, öka transparensen och tillgängligheten samt bidra till en hållbar samhällsutveckling genom ökad dialog och delaktighet.

Kommunikationen har utgått från tre interna kommunikationsmål och tre externa mål som syftat till att öka kännedomen, förståelsen och acceptansen av projektet samt inspireras av projektens metoder och mål. En mängd olika typer av aktiviteter har genomförts under projektets gång, alla med anpassade budskap och utvalda kanaler för att nå rätt målgrupper.

Digitala kanaler och innovativa lösningar har använts flitigt för att kommunikationen, inte bara genom budskapet utan även till formen, ska stötta projektmålen. Därmed inte sagt att traditionella kanaler inte använts, de har också varit viktiga och då inte minst personliga kontakter, föredrag och presentationer som projektets medlemmar stått för.

Boende, besökare och företagare, andra kommuner och myndigheter, samt medarbetare och chefer inom samhällsbyggnadsprocessen vid Region Gotland, har varit viktiga målgrupper. Kommunikationen har bland annat skett via webb, sociala medier, intranät, film, grafik, möten, studiebesök och konferenser.

Några av höjdpunkterna har varit uppmärksamhet från lokala, nationella och till och med internationella medier, deltagande på Almedalsveckan, en informationsgrafik med näst intill viral spridning och flera tusen visningar av filmer på Youtube, Facebook och Instagram.

Stort fokus har legat på att dela med sig av projektets erfarenheter och resultat med andra kommuner som kanske är i början på sin digitaliseringsresa. Uttrycket Gotlandsmodellen har blivit ett etablerat uttryck i Samhällsbyggnadssverige när det talas om digitalisering och utveckling.

Under projektets gång har den interna kännedomen och engagemanget för DiSa ökat, kommunikationsaktiviteter har gett ringar på vattnet och intresset för DiSa har varit stort, internt såväl som externt.

Bland boende, besökare och företagare har användningen av digitala tjänster ökat och flera kommunikationsinsatser har haft mycket bra räckvidd i målgruppen. Engagemang och dialog med medfinansiärer och samarbetspartners har förbättrats under projektets gång.