Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (15 juni)

Publicerad 2021-06-15 14:41
Eftersom Folkhälsomyndighetens rapporteringssystem SmiNet fortfarande är stängd av säkerhetsskäl finns ingen uppdaterad statistik kring nya covid19-fall på Gotland.

På Visby lasarett vårdas just nu två patienter som har behov av eftervård efter genomgången covid-19, varav en patient på intensivvårdsmottagning.