Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elev vid dator

Nu har årets sommarlovskola dragit igång

Publicerad 2021-06-15 09:54
Sommarlovet har börjat, men för några elever återstår ett par veckors lovskola för att jobba ikapp med skolarbetet.

Landets grundskolor är skyldiga att erbjuda lovskola till de elever som gått ut årskurs 8 och 9 och riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E (det vill säga godkänt). Lovskolan är inte obligatorisk, utan frivillig.

- Det handlar totalt om närmare 50 elever i årskurs 8 och 9 som behöver läsa ikapp och därför går i sommarlovskola under två extra veckor, säger Jörgen Norström, som är avdelningschef för grundskolan vid Region Gotland.

Lovskolan är en insats för att kunna möta ett eventuellt kunskapstapp hos elever, inte minst efter distansundervisningen under coronapandemin. Många grundskolor har under året erbjudit lovskola på andra skollov och även extra undervisningstid i skolan för elever som behövt detta och flera elever har därför redan hunnit jobba ikapp. Skolorna genomför även insatser inom ramen för extra anpassningar och särskilt stöd för de elever som behöver stöd i skolan utöver det vanliga.

Nämnas kan att även exempelvis Gråboskolan (F-6) erbjuder sommarskola för elever i låg- och mellanstadiet.

Wisbygymnasiet genomför också sommarlovsskola under åtta dagar.

- Det handlar om ett femtiotal elever i år 1 och 2 som vi bedömer har ganska lite kvar att plugga för att klara sina kurser i matematik, engelska och svenska och svenska som andraspråk. Sedan har vi några elever på introduktionsprogram som också är med i lovskolan. Det är fyra lärare kommer att jobba tillsammans med eleverna, säger Karin Lekander biträdande rektor.

Fakta om lovskola

Statsbidraget för lovskola (som rekvireras i efterskott) ska gå till undervisning under skollov för elever som inte uppnått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Bidraget kan användas till lovskola under alla skollov utom jullovet. Det kan alltså användas till undervisningskostnader i samband med sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

Läs mer om lovskola på Skolverkets hemsida