Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på bebishand i vuxenhand (foto)

Majoritet av kvinnorna är nöjda med den gotländska förlossningsvården

Publicerad 2021-06-15 09:20
52 000 gravida och nyblivna mammor i Sverige har delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. Närmre hundra kvinnor har svarat på Gotland. Flertalet är nöjda med vården och bemötandet.
Sedan december 2020 får alla kvinnor som ska föda barn eller nyligen har fött barn dela sina upplevelser av mödrahälso- och förlossningsvården under graviditeten, i samband med förlossningen samt ett år efter förlossningen. Det är första gången alla kvinnor i Sverige fått tycka till om sina upplevelser i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Under perioden december till mars svarade 52 000 kvinnor på Graviditetsenkäten, varav 99 kvinnor på Gotland.

Huvudsakligen positiva resultat   

En majoritet av kvinnorna kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade. Ett förbättringsområde som Gotland delar med resten av landet är tillgång till tillräcklig information om återhämtning och tiden efter förlossning.  
 
- Vi är tacksamma att så många valt att dela sina upplevelser. Det är glädjande att så många kvinnor har stort förtroende för oss. Samtidigt ser vi att det finns förbättringsområden. Ett viktigt område som behöver förbättras ytterligare är information och stöd till kvinnor efter förlossningen. De svar som vi fått är viktiga för att vår verksamhet ska kunna utvecklas och bättre möta kvinnornas behov, säger Åsa Hedqvist, verksamhetschef vid Obstetrik och Gynekologi på Visby lasarett. 
 
Klicka på nedan länk för att läsa hela rapporten.