Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (14 juni)

Publicerad 2021-06-14 14:30
I dag blir det ingen rapport avseende antal covidfall. Detta på grund av tekniska problem i Folkhälsomyndighetens rapporteringssystem SmiNet. Det gör att rapporteringen för föregående vecka (det vill säga vecka 23) är inkomplett.

På Visby lasarett vårdas just nu tre patienter som har behov av eftervård efter genomgången covid-19, varav en patient på intensivvårdsmottagning. Tyvärr har ytterligare ett dödsfall inträffat under föregående vecka, vilket betyder att totalt 50 personer på Gotland har avlidit relaterat till pandemin.

- Våra tankar går självklart till de anhöriga, säger Maria Amér, som är smittskyddsläkare vid Region Gotland.

I övervakningen av virusvarianter har nu fem fall av covid-19 av deltavarianten diagnosticerats i fall från Gotland - den tidigare så kallade indiska varianten.

- Att vi ser fler fall av deltavarianten även på ön är en påminnelse att det är viktigt att följa råd och restriktioner om att begränsa sitt nära umgänge, hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymptom. Allt detta för att pressa ner smittspridningen i samhället parallellt med att vi arbetar för att tillse en god vaccinationstäckning, säger Maria Amér.

Lägesrapport kring vaccination mot covid-19

Under vecka 23 har 3 856 vaccinationer genomförts varav 2192 av dessa var dos 1. Totalt har nu 43 838 vaccinationer genomförts på Gotland. Omkring 28 300 personer har fått minst en dos covid-vaccin och närmare 15 700 individer är färdigvaccinerade.