Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av cyklande person i stadsbebyggelse med ett frågetecken i en pratbubbla

Delprojekten

DiSa organiserades i åtta olika delprojekt. Varje delprojekt hade en egen projektgrupp, men samverkade nära och löpande med de andra delprojekten och projektledningen.

Under respektive delprojekt hittar du en kortfattad beskrivning av resultatet och en sammanfattning om delprojektets arbete.

Logotp DiSa - Digital samhällsbyggnadEU-flagga med texten Europeiska Unionen - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden