Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (11 juni)

Publicerad 2021-06-11 14:35
Dagens rapport visar tre nya diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland sedan gårdagens rapport.

Därmed har Gotland fortfarande totalt 3996 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren och hittills 12 fall under vecka 23.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning. Ytterligare tre patienter vårdas på grund av behov av eftervård efter genomgången covid-19 varav en patient på intensivvårdsavdelning (IVA).