Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Övergångsproblem med det nya bibliotekssystemet

Publicerad 2021-05-20 13:00
I början av maj infördes ett nytt bibliotekssystem på de gotländska biblioteken. I och med övergången till det nya systemet så har det uppstått diverse fel. Vi felsöker och åtgärdar allteftersom och vill be om tålamod och förståelse under införandeperioden.

Den 5-6 maj var alla bibliotek på Gotland stängda, då skedde nämligen övergången till det nya bibliotekssystemet. Sedan dess har det uppstått diverse problem med bland annat reserverade böcker och utskick av meddelanden med mera.

Vi vill be om ursäkt för eventuella problem som drabbat biblioteksanvändare i och med övergången till nytt bibliotekssystem. Vi felsöker och åtgärdar allteftersom och vill be om ert tålamod och förståelse.

Det nya systemet kommer att ge möjlighet till ökad tillgänglighet och mer självservice till användarna. Systemet är också lätt att anpassa och biblioteken kommer på sikt kunna utveckla bättre tjänster för både personal och besökare.