Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler missförhållande enligt lex Sarah

Publicerad 2021-06-07 16:18
Socialförvaltningen anmäler ett ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
En person med beviljad insats enligt socialtjänstlagen har utsatts för missförhållanden och risker för missförhållanden. Det visar en utredning som socialförvaltningen gjort.
 
Enligt utredningen har en anställd inom förvaltningen skrivit meddelanden till personen via sin telefon och via sociala medier. Meddelandena har innehållit sexuella anspelningar. Detta har skett under en längre tid.
 
– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och gör nu en anmälan enligt lex Sarah. Anmälan gäller både missförhållande och risker för missförhållande, säger kvalitetschefen på socialförvaltningen, Öystein Berge.
 
Konsekvenserna för den enskilde har enligt utredningen blivit att denne inte vågat använda sitt beslut om insats.
 
– Att personen avstått från vårt stöd på grund av rädsla för en av våra medarbetare är ytterst allvarligt, säger Öystein Berge.
 
Förvaltningens utredning pekar på brister i verksamheten då detta kunnat pågå under lång tid utan att upptäckas. Dessa brister ska nu åtgärdas på flera sätt, bland annat genom förbättrade rutiner.
 
Det pågår en polisutredning om händelsen och samtidigt en arbetsrättslig utredning kring medarbetaren.