Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldning avrådes från och med idag

Publicerad 2021-06-07 15:24
På grund av ökad brandrisk i skog och mark avråder nu räddningstjänsten från eldning på Gotland.

Beslutet om eldning avrådes gäller tillsvidare.