Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (7 juni)

Publicerad 2021-06-07 14:49
Dagens rapport visar nio nya diagnostiserade fall av covid-19 på Gotland sedan senaste rapporten. Därmed har Gotland hittills totalt 3984 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu 1 patient med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning. Ytterligare 3 patienter vårdas på grund av behov av slutenvård efter covid-19, varav 2 på IVA.

Fler varianter av coronaviruset påvisade på Gotland

WHO (Världshälsoorganisationen) har beslutat att de olika virusvarianterna ska få nya namn. Varianterna kommer framöver att betecknas med hjälp av det grekiska alfabetet.

Vid den senaste sekvenseringen av mutationer av coronaviruset har det på Gotland konstaterats två fall av Betamutationen (tidigare kallad den sydafrikanska varianten) och tre fall av Deltamutationen (tidigare kallad den indiska varianten). Sedan tidigare är Alfamutationen (tidigare den brittiska varianten av coronaviruset) den helt dominerade varianten på Gotland.

– Det är inte helt klarlagt om eller hur de två andra varianterna skiljer sig från Alfamutationen, men det är viktigt att följa det här så att vi har en klar bild av hur pandemin utvecklar sig i samhället, säger Maria Amér, smittskyddsläkare, Region Gotland.

Just nu finns det tre mutationer i Sverige. Varje vecka kartläggs minst tio procent av de positiva covidtesterna, en så kallad sekvensering. Den visar att Alfamutationen är dominerande i hela Sverige.

– För individen skiljer sig inte råden åt, utan alla får samma information om hur man ska agera för att minska risken att föra smitta vidare, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Vecka 22 har 2 288 vaccinationer registrerats. Totalt har nu 39 972 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 26 000 personer har fått minst en dos och omkring 14 000 personer är färdigvaccinerade.