Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grattis till alla studenter

Idag den 4 juni gick Wisbygymnasiets studentavslutning av stapeln. Tre års gymnasiestudier är slut för drygt 600 avgångselever.