Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler incident kring personuppgift till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Publicerad 2021-06-04 14:24
I arbetet med att se över verksamheter utifrån GDPR-lagstiftningen och kamerabevakningslagen konstaterar socialförvaltningen att aktuella tillstånd för kameror inom individ- och familjeomsorgen saknas.
– Vi anmäler oss själva till Integritetsskyddsmyndigheten och vi kommer skyndsamt se till att de tillstånd som behövs finns på plats, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Det handlar om 19 kameror som finns uppsatta vid beroendeenhetens boende på Korpen i Visby. När kamerorna sattes upp 2010, beviljades nödvändiga tillstånd av länsstyrelsen enligt dåvarande lagstiftning. I och med införandet av kamerabevakningslagen och GDPR 2018 har kraven ändrats och nya tillstånd behöver sökas. Detta gäller även för den kamera som är uppsatt vid porttelefonen utanför individ- och familjeomsorgen på Polhemsgatan i Visby.
 
– Kamerorna är viktiga för säkerheten, både för våra medarbetare och för besökare och boende, säger Marica Gardell.
 
När det gäller de 19 kamerorna på beroendeenhetens boende är de avgörande för att trygga arbetsmiljön och säkerheten för de boende. Både den fysiska platsen och verksamhetsområdet är utsatt för narkotikarelaterade brott, hot och våld.
 
Förvaltningen kommer nu att vidta en rad åtgärder. Det handlar bland annat om att se till att kamerorna har tillstånd, att de sitter uppsatta på rätt sätt, att säkra så att inte obehöriga kan se monitorerna och att det som filmas inte lagras mer än 72 timmar.