Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förstärkning från Kulturrådet till Gotlands institutioner

Publicerad 2021-06-04 13:22
Kulturrådet har beslutat att drygt 10 miljoner av den nationella förstärkningen ska gå till Gotland. - Det är den femte största regionala tilldelningen, säger kultur- och fritidsavdelningens chef Angelica Andersson Fihn. Ett fantastiskt tillskott till kulturen på Gotland!

Statens kulturråd, som ofta kallas enbart Kulturrådet, meddelade den 1 juni att drygt 10 miljoner av den nationella förstärkningen tilldelas Gotland.

Särskilt utsatta verksamheter

Efter 2020 års tilldelning av statligt krisstöd till den regionala kulturen, där Gotland fick 2,6 miljoner, har Region Gotland uppmärksammat Kulturrådet på att vissa verksamheter kan ha särskilda behov på grund av hög grad av egenfinansiering. Kulturrådet har nu med 2021 års fördelning infört ett stöd för särskilt utsatta verksamheter i landet. Fyra regioner i Sverige har tilldelats medel för detta och Region Gotland är en av dem. 
 
Tillskott till alla institutioner
I beslutet finns också ytterligare 2 847 000 kronor i en generell förstärkning för fördelning inom Kultursamverkansmodellen. Därmed kan samtliga institutioner andas ut efter det ekonomiskt påfrestande 2020. 
 
- Det var verkligen goda nyheter, säger Thomas Sundström, chef för Länsteatern Gotland. Då törs vi anställa! 
 
Fördelning beslutas i juni
Regionstyrelsen förväntas ta beslut om den exakta fördelningen av medel under sitt sammanträde den 16 juni.