Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Medel från EU ska stötta omstart och omställning på Gotland

Publicerad 2021-06-04 11:19
Gotlands Förenade Besöksnäring och Energicentrum Gotland får dela på drygt fem miljoner genom REACT-EU. Medlen är till för att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin, i fråga om export, digitalisering och energiomställning.

Gotlands Förenade Besöksnäring, GFB, och Energicentrum Gotland, ECG, får dela på drygt fem miljoner genom REACT-EU. REACT är en insats inom EU:s regionalfond som syftar till att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin. Det är ett sätt för EU att stötta återhämtningen inom medlemsländerna. Insatserna som beviljats ska gå till att hjälpa gotländska företag att minska sin energianvändning och stärka besöksnäringsföretags hållbarhet genom ökad exportmognad och digitalisering.

- Det är väldigt positivt att vi blivit beviljade de här pengarna, det innebär att vi kan göra ytterligare insatser för att stötta företagen. Fokus kommer främst att vara arbetet med exportmognad och ökad internationalisering för att skapa mer resande under vår och höst säger Frida Ganshed, VD Gotlands Förenade Besöksnäring.

- För Energicentrum Gotland innebär det här att vi kan stärka vårt stöd till det gotländska näringslivet i deras energiomställning. Region Gotland kommer genom ECG fortsatt kunna erbjuda rådgivning till enskilda företag samt skapa förutsättning för företagen att arbeta i nätverk för att skapa draghjälp av varandra. Som ett led i kontakterna som skapas kommer vi även se till företagens möjligheter att göra sitt erbjudande mer hållbart, säger Patrick Dahl, verksamhetsledare Energicentrum Gotland.

Projekten börjar i september i år och pågår fram till augusti 2023. Satsningen på besöksnäringen medfinansieras av Region Gotland.

Läs mer om Energicentrum Gotland

Energicentrum Gotland på Facebook

Läs mer om Gotlands Förenade Besöksnäring på deras hemsida

Gotlands Förenade Besöksnäring på Facebook