Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn på skolbuss

Besluten är klara kring skolskjuts

Publicerad 2021-06-03 15:46
Nu finns besluten om skolskjuts för elever i grundskola läsåret 2021/22 tillgängliga i vårdnadshavarportalen.

Det har gått ut mejl till samtliga vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts. I mejlet hittar du länken till vårdnadshavarportalen där beslutet finns publicerat.

Om ni inte hittar mejlet i din inkorg, vänligen kontrollera din skräppostmapp.

Har ni frågor är ni välkomna att ringa till kundtjänst på telefon 0498-269460 eller mejla till skolskjuts@edu.gotland.se

Länk till föräldraportalen för skolskjuts - du loggar in med med BankId: https://gotland.se/102522