Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokning i appen Alltid Öppet fungerar igen

Bokningen av vaccinationstid i appen Alltid Öppet fungerar igen. Det tidigare felet som innebar att det inte gick att boka i appen är nu avhjälpt.

Fortsatt kan det dock finnas vissa störningar i appen. Får du ett felmeddelande kan du försöka boka igen.

Får du inget felmeddelande när du bokar, har din bokning gått igenom. Du behöver då inte ringa telefonbokningen för att höra om din bokning är bekräftad. 

Är du osäker på om din bokning har gått igenom kan du logga in i appen Alltid Öppet igen. Du ser din vaccinationstid där.

Tänk på att du bara kan boka dos 1 i appen. Din dos 2 bokas in automatiskt efter ditt första vaccinationstillfälle.