Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens ordförande om världens första klimatneutrala cementfabrik

Publicerad 2021-06-02 09:53
HeidelbergCement-koncernen, där Cementa ingår, meddelade tidigare i dag att man avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. Så här kommenterar regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C), nyheten.

-Det är mycket glädjande att Cementa nu väljer att satsa på innovation och teknikutveckling här på ön, på fabriken i Slite. Deras satsning på att få världens första klimatneutrala cementfabrik är självklart varmt välkommet. Det är en betydelsefull satsning som kommer bidra till att uppmärksamma Gotland och att det nu blir möjligt med klimatneutral cement. Den här satsningen går helt i linje med Gotlands regionala utvecklingsstrategi där näringslivets energiomställning är ett prioriterat område, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).

Tre fjärdedelar av den cement som används för betongtillverkning i Sverige tillverkas i Slite. Den nya anläggningen är planerad att driftsättas år 2030. Utvecklingen av en koldioxidneutral kalk- och cementindustri (mineralindustri exklusive metaller) är av särskild vikt och ett prioriterat område på Gotland. Kalk- och cementindustrin är dominerande ifråga om koldioxidutsläpp och tillgodoser samtidigt en stor marknad med byggmaterial som behöver vara hållbart. Det här är en omställning som behövs för att såväl Sverige som Gotland skall nå klimatmålen.

-Vi ska även komma ihåg att för att klara den här omställningen behöver Gotlands elnät förstärkas och byggas ut. Därmed är det nu ännu viktigare att det arbetet prioriteras och att Svenska kraftnät arbetar skyndsamt med frågan, säger Eva Nypelius.