Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppnar för personer födda 1971 eller tidigare

Onsdag 2 juni klockan 06.30 öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1971 eller tidigare.

Vaccinationstid bokas via appen Alltid Öppet eller via telefonbokningen på nummer 0498-26 98 00. Är du gravid och aktuell för vaccination, kontakta mödravården.

För att boka i appen behöver du vara folkbokförd på Gotland, ingå i aktuell prioriteringsgrupp och ha en e-legitimation. Boende på Gotland som inte är skriven här, kan boka via telefon.

Endast dos 1 bokas i appen

I appen Alltid Öppet kan du endast boka dos 1. Dos 2 bokas automatiskt in efter ditt första vaccinationstillfälle, för att det ska ske inom rekommenderat intervall. Du som vaccinerats med dos 1 i en annan region, bör även ta dos 2 i den regionen. Detta utifrån patientsäkerheten, eftersom Region Gotland inte kan garantera att det finns tillgång till rätt vaccin inom rekommenderat intervall. Det gäller även dig som bor på Gotland och som vaccinerats med dos 1 i en fastlandsregion.

Prioritera dina vaccinationstider

Det är viktigt att du prioriterar dina bokade vaccinationstider före exempelvis semesterresor, för att bibehålla rekommenderat intervall och få ett fullgott skydd av vaccinationen.