Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 31 maj

Vecka 21 har 2 624 vaccinationer registrerats på Gotland. Drygt två tredjedelar av dessa doser gavs som dos 2.

Totalt har nu 37 689 vaccinationer genomförts och omkring 24 200 individer har fått minst en dos covid-vaccin. Cirka 13 400 individer är färdigvaccinerade.

I dessa siffror ingår också vaccinationer av personer folkbokförda på fastlandet. Den totala täckningsgraden för personer folkbokförda på Gotland är 45,1 procent för minst en dos och 22,4 procent för färdigvaccinerade, detta mot rikets 43,7 respektive 14,9 procent (siffror hämtade från Folkhälsomyndigheten, avser vaccinationer till och med 23 maj). För personer 60 år och äldre ligger täckningsgraden på 89 procent för minst en dos och på 48 procent för färdigvaccinerade.

Bokning i fas 4

Tack vare funktionen i appen Alltid öppet, där Gotlands digitala bokning sker, möjliggjordes riktade bokningserbjudanden till personer med något av de risktillstånd som Folkhälsomyndigheten inkluderat i fas 3. Det innebar att det gick fortare än förväntat att boka in personer i riskgrupp. Bokningen av de äldsta i fas 4 kunde därför påbörjas tidigare än planerat. I onsdags öppnade bokningen för personer 55-59 år, och redan har 72 procent i denna åldersgrupp bokat tid för vaccination eller vaccinerat sig.

Hur många årskullar vi kan öppna upp i nästa omgång, beror på hur många tillgängliga vaccindoser vi har. Vår ambition är att matcha storleken på den grupp som är behörig att boka, med antalet lediga vaccinationstider. Detta för att undvika att någon ska mötas av att vaccinationstiderna är slut.

Vaccinationstider 21 dagar framåt

På Gotland finns det tillgängliga vaccinationstider 21 dagar framåt vid bokningstillfället. Längre bokningsintervall än så är inte lämpligt i dagsläget eftersom våra leveransplaner inte sträcker sig över en längre tid. Utöver detta ändras fortfarande leveransplanerna och för att undvika att leveransförändringarna också påverkar inbokade individer, håller vi bokningarna till 21 dagar framåt.

Att leveransplaner fortfarande med relativt kort varsel kan förändras blev tydligt under veckan då Pfizer meddelade att de reducerar en kommande leverans, från 3 510 doser till 2 340. Effekten för Gotland är en minskat antal bokningsbara tider under vecka 24.

Vaccinleveranser i slutet av varje vecka

Gotland får vanligtvis vaccinleveranser på onsdagar och torsdagar. Det betyder att vi som regel använder vaccinet nästkommande vecka. Många andra regioner får sitt vaccin levererat på måndagar och kan då använda vaccinet innevarande vecka. Det gör att det statistiskt kan se ut som om vi håller på doser, men Gotland vaccinerar i takt med att vaccinet kommer in. För närvarande har vi dock ett litet lager vaccin på närmare 3 000 doser. Det är doser från Astra Zeneca som är reserverade för att ges som dos 2 från vecka 23 och framåt. Eftersom Astra Zenecas vaccin inte ska ges som dos 1 till personer som är 64 år eller yngre kan vi inte heller ge dem till någon annan.