Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ta del av kulturskolans examensföreställning

Kulturskolans årliga examensföreställning kommer i år att presenteras i två förinspelade filmer som visas på Kulturskolan Gotlands Facebooksida. Den första filmen släpps måndag den 31 maj kl. 17.00 och den andra filmen onsdag den 2 juni kl. 17.00.

Välkommen att se och höra kulturskolans fantastiska avgångselever!

Här hittar ni filmerna: 

www.facebook.com/kulturskolan.gotland