Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (31 maj)

Publicerad 2021-05-31 14:49
Dagens rapport säger att vecka 21 slutade på 28 nya fall av covid-19, att jämföra med vecka 20 med 69 nya fall och vecka 19 med 98 nya fall. Således en tydlig minskade trend av smittspridning vilket är glädjande.

Till och med i dag har 3961 fall av covid-19 diagnostiserats på Gotland. Totalt har 49 personer på Gotland avlidit på grund av sjukdomen.
På Visby lasarett vårdas just nu två patienter med covid-19 i smittsam fas. En av dessa två patienter vårdas på IVA. Ytterligare en patient, som har behov av eftervård efter genomgången covid-19, vårdas på vårdavdelning på lasarettet.