Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands framtida färjetrafik i dagens riksdagsseminarium

Publicerad 2021-05-31 14:09
Arbetet inför nästa upphandling av färjetrafiken pågår nu för fullt. Av den anledningen arrangerades i dag ett riksdagsseminarium om förutsättningarna för en både klimatneutral och konkurrenskraftig framtida Gotlandstrafik. Gotlands Trafikråd medverkade för att redogöra för de gotländska ståndpunkterna om hur färjetrafiken bör utvecklas.

Trafikrådet består av representanter från näringsliv, akademi, idrott och organisationer, Region Gotland, Länsstyrelsen och övriga berörda statliga aktörer med infrastrukturansvar. Trafikrådets inspel i upphandlingen av färjetrafiken utgörs av de gotländska ståndpunkterna om trafiken till och från Gotland.

- Vi har sedan tidigare utformat de gotländska ståndpunkterna som beskriver den färje- och flygtrafik vi behöver för Gotlands långsiktiga utveckling, för vår ekonomi, välfärd, attraktions- och konkurrenskraft. Kommunikationerna till och från Gotland har direkt påverkan på alla dessa områden. Det är mycket viktigt att vi med vårt ö-läge också får del av ökade infrastruktursatsningar som genomförs i övriga landet, säger Eva Nypelius (C), ordförande för Gotlands Trafikråd.

Från Gotland och Trafikrådet deltog representanter för Region Gotland, Tillväxt Gotland och LRF Gotland. Även Destination Gotland och Trafikverket deltog i seminariet. Riksdagsseminariets syfte var att diskutera möjligheten om att förena perspektiven hållbarhet och god tillgänglighet i kommande upphandling, och vad som kan bli konsekvenserna om man inte lyckas med detta.

Trafikrådets ingång är att färjeförbindelsen är Gotlands landsväg över havet och att färjetrafiken därför måste ses som en del av den nationella infrastrukturen. I hela landet satsas på infrastruktur som ska minska res- och transporttider och det måste gälla också för färjetrafiken. En utgångspunkt i kommande upphandling av färjetrafiken måste därför vara att resor och transporter till och från Gotland både ska få utvecklas hållbart och ge god tillgänglighet.

- I fjol blev vi för första gången 60 000 gotlänningar. En viktig förklaring är att vi idag har en bra trafik till ön. Det är tydligt att färjetrafiken skapar förutsättningar för Gotlands positiva utveckling och vi vill därför ha en snabb, tät och säker överfart med färja. Gotland är utsedd till energipilot av regeringen, för att gå före i omställningen till fossilfrihet, något vi ser ger än fler möjligheter till utveckling. Detta bör ske, inte genom långsammare trafik, utan genom klimatsmart teknik och miljövänliga bränslen, säger Eva Nypelius.

Läs mer om de gotländska ståndpunkterna och trafikrådet