Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändringar i anläggningar från 1 juni

Publicerad 2021-05-28 14:33
Nya restriktioner från 1 juni innebär vissa förändringar i tillgängligheten i de idrottsanläggningar som Region Gotland driver.

Från och med 1 juni tillåts även vuxna delta i föreningsledd träning. Anläggningarna öppna även för privat bokning, men med det kommer krav på redovisning hur aktiviteten ska genomföras smittsäkert med de råd och restriktioner som kvarstår samt med pandeminlagen.

Även bokning av logi i skolsalar är möjligt. Att förhålla sig till är att det är max åtta i varje skolsal och att varje skolsal ska ha en anvisad toalett. Arrangörer ska även inkomma med plan för hur arrangemanget och boendet ska bedrivas smittsäkert.

Bokning i anläggning görs via ordinarie inloggning i bokningssystemet, för bokning av logi och support, kontakta bokning@gotland.se

Läs mer på Region Gotlands sidor om coronaviruset