Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktiviteter på Solbergabadet i sommar

Publicerad 2021-05-28 10:39
I mitten av juni kommer Solbergabadet i Visby att öppna för besökare. Badet kommer dock endast vara öppet för bokade grupper och pass.

Det här är vad badet erbjuder under veckorna 24–33:

1. Gruppbokning av hela Solbergabadet
för simning/lek (max åtta deltagare)
Fredagar klockan 11.45–13.00, 13.00–14.15, 14.15–15.30.
Ordinarie entrépris gäller för var och en.
Ett sällskap på varje bokning, den anvisade tiden gäller från det att man får tillträde till lokalen till dess att man måste ha lämnat den. De 75 minuter som bokningen gäller inkluderar ombyte och dusch.
 
Vid gruppbokning gäller ordinarie regler i simhallen, det vill säga att barn måste antingen ha med sig en vuxen eller vara över tio år och vara simkunniga (kunna simma minst 200 meter) för att få vara i simhallen.
 
2. Cirkelpass (max sex deltagare)
Torsdagar 11.45–12.15
Ett pass kostar 50 kronor per person och gång.
 
3. Medicinskt bad (max åtta personer)
Måndag och torsdag klockan 13.00–14.30 samt tisdag 06.00–07.30
För att få tillgång till medicinskt bad krävs läkarintyg. Ordinarie entréavgift gäller.
 
4. Sommarsimskola
Det arrangeras även sommarsimskola för barn på Solbergabadet. Grupperna börjar bli fulla men det kan finnas enstaka platser kvar.
 
För mer information om anmälan till sommarskolan se www.gotland.se/sommarsimskola2021.
 
Vid frågor och bokning, kontakta Solbergabadet på 0498-26 96 65.