Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetet med upphandling av allmän och särskild kollektivtrafik för Gotland 2023 går in i nästa fas

Publicerad 2021-05-27 15:32
Ansökningsinbjudan för att köra kollektiv- och skolskjutstrafiken på Gotland under perioden 2023-2033 har varit annonserad under perioden 7/12-2020 – 19/4-2021.

-Då det råder sekretess i upphandlingsärendet kan vi inte informera om hur många eller vilka trafikföretag som har ansökt om att få lämna anbud, men vi är nu redo att gå in i nästa fas av upphandlingen, det vill säga anbudsfasen, säger projektledare Rolf Andersson på Region Gotland.

Anbudstiden är beräknad att påbörjas i slutet av maj och pågå till och med andra halvan av september.

-När anbudstiden är slut går vi in i nästa fas, det innebär prövning av anbud. Anbudsprövningen beräknas pågå under hösten och delar av vintern med målet att tilldela upphandlingen i januari/februari 2022. Då kan vi meddela vem som får avtalet att köra kollektiv- och skolskjutstrafiken på Gotland under perioden 2023-2033, säger Nanna Sörling, upphandlingschef.

Sekretessen gäller enligt upphandlingslagstiftningen tills Region Gotland har meddelat vilken anbudsgivare som vunnit upphandlingen.

Själva avtalstecknandet beräknas ske första kvartalet 2022. Sedan ska en implementering ske av det nya avtalet inför trafikstarten som blir juni 2023.

Som stöd i arbetet har fyra referensgruppsseminarier genomförts med ett 20-tal politiker från de beslutande nämnderna. Detta har bidragit till god förståelse och dialog om gotlänningarnas resvanor, hur ett trafiksystem byggs upp, fordonskrav, olika drivmedel, miljökrav, upphandlingsregler och så vidare.

Arbetet med upphandlingen av Trafik 2023 och upphandlingsdokumentets innehåll är förankrat hos regionstyrelsen. Regionstyrelsen, Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut inom sina respektive områden.

Mer information om offentlig upphandling hittar du här:  
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/