Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (27 maj)

Publicerad 2021-05-27 14:38
I dag blir det ingen rapport avseende antal fall. Detta på grund av tekniska problem hos Folkhälsomyndigheten.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient med covid-19 i smittsam fas. Patienten vårdas på IVA. Ytterligare två patienter som har behov av eftervård efter genomgången covid-19 vårdas på vårdavdelning på lasarettet