Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökade hundangrepp på lekredskap – uppmaning att anmäla detta!

Publicerad 2021-05-27 12:01
Skadegörelse gjorda av hundar på lekplatsredskap har ökat markant det senaste året. Det gäller både lekplatser kopplade till skolor och friliggande lekplatser, vilket är en säkerhetsrisk och kostar mycket pengar.

På bland annat den inhägnade lekplatsen vid Humlegårdsskolan i Visby brukar någon rasta sina hundar. Vid ett flertal tillfällen har lekredskap bitits sönder. Det är självfallet en säkerhetsrisk för barnen som använder lekredskapen, de kan skada sig på söndertuggade redskap eller att redskapen går sönder vid lek.

Det finns även filmer upplagda i sociala media där man ser lösspringande hundar slita sönder redskapen och där man ser hundägarna tränar sina hundar att attackera. En fråga man kan ställa sig är; vad skulle hända om hunden kommer förbi när barnen använder redskapen?

Det här är förstås polisanmält och regionen planerar att sätta upp kameror. Teknikförvaltningen bedömer att hittills bara i år har man tvingats byta ut lekredskap till en kostnad om 60.000 kronor.

På flera andra lekplatser i Visby har man också noterat att redskapen attackerats av hundar. Även ölburkar, cigarettfimpar och dylikt har hittats.

Region Gotland uppmanar nu allmänheten att hålla utkik, och anmäla detta till polisen om det uppdagas.