Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Upphandling av IT-stöd inom anestesi och intensivvård

Publicerad 2021-05-27 10:28
Tillsammans med andra regionsjukhus har nu Region Gotlands hälso- och sjukvårdsförvaltning påbörjat en upphandling av ett systemstöd inom anestesi och intensivvård.

–Verksamheterna för anestesi och intensivvård har i många år uttryckt ett starkt behov av ett systemstöd och verksamheternas engagemang och deltagande i arbetet med upphandling av ett IT-stöd är mycket värdefullt, säger Christian Kahlbom, verksamhetschef för anestesi, operation och intensivvård, Region Gotland.

De sjukhus som deltar i upphandlingen är Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, St Eriks ögonsjukhus AB, Tiohundra AB och Visby lasarett.

–Upphandlingen är ett mycket viktigt steg för digitalisering, ökad patientsäkerhet, kompetenssäkring samt trygghet för medarbetarna inom anestesi och intensivvård, säger Christian Kahlbom.

Leverantörerna erbjuds fram till början av september i år att skicka in anbud och målet är att ha ett avtal med leverantör i slutet av 2021.