Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration på FN:s globala mål 17

Region Gotland får demokratipengar för ett internationellt samarbetsprojekt

Publicerad 2021-05-27 10:13
Region Gotland är en av de som får ta del av demokratipengar från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Det handlar om 2,5 miljoner kronor som ska användas för ett treårigt internationellt samarbetsprojekt i syftet att öka kunskapen i skolan kring FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Projektet som ska finansieras med hjälp av demokratipengarna heter ”Together Towards Sustainable Development Goals” och syftar till att skapa medvetenhet och engagemang  kring kopplingen mellan det lokala och globala och att öka skolans bidrag i arbetet mot de globala målen bland studenter och intressenter på skolor i Kibaha i Tanzania och på Wisbygymnasiet. Drivande i arbetet är de två förstelärare Tomas Karlsson och Karin Falkemo på Wisbygymnasiet.

Samarbetet mellan Region Gotland (genom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) och Kibaha Town Council i Tanzania sker inom ett så kallat kommunalt partnerskap. Det är en samarbetsform där två kommuner/regioner hittar gemensamma utmaningar och med hjälp av varandras olika erfarenheter och förutsättningar lär av varandra för att lösa dessa utmaningar. Kibaha Town Council och Region Gotland har haft ett samarbete sedan år 2000.

- Vi är jätteglada att samarbetet med Kibaha, som hållit på så länge, kan fortsätta. Vi ser fram emot att arbeta mot de globala målen tillsammans. Det är en utmaning både här och där. Vi ser stora möjligheter att göra kopplingar mellan det lokala och det globala, säger Eva Flemming som är projektledare för ”Together Towards Sustainable Development Goals”, vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Just nu pågår ytterligare ett kommunalt partnerskap tillsammans med Kibaha i Tanzania kring projektet Gender Equity project.

ICLD arbetar för att främja lokal demokrati i utvecklingsländer som ingår i SIDA:s prioriterade samarbetsländer. Lokal demokrati ur ICLD:s perspektiv handlar främst om att stärka lokala institutioner, frågor om decentralisering, lokalt självstyre, medborgarinflytande och samverkan mellan olika aktörer.

Läs mer om samarbetet genom kommunalt partnerskap med Tanzania