Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Visbys stadssiluett under sommaren

Informationsträff för företagare inför sommarsäsongen

Publicerad 2021-05-27 10:01
Den 1 juni bjuder länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland och Polismyndigheten in till en ny digital informationsträff för företagare där vi går igenom aktuella lagar, regler och restriktioner med anledning av covid-19.
Under mötet kommer du att få en aktuell bild av smittläget på Gotland inför sommarsäsongen och en genomgång av aktuellt regelverk utifrån den tillfälliga covid-19-lagen och den tillfälliga serveringslagen. Tillfälle att ställa frågor finns.
 
Mötet kommer att spelas in och kan ses i efterhand för dig som inte har möjlighet att vara med den aktuella tiden.