Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-05-26 16:43
I dag, den 26 maj, har regionstyrelsen haft sammanträde. Under mötet behandlades, bland annat, strategisk plan och budget 2022-2024, organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland, etablering av Blått Centrum Gotland samt köpekontrakt Visby Kopparslagaren.

Via länken här nedan kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 62 ärenden.

Regionstyrelsen har i dag även beslutat om årets pristagare av ungdomsledarpriset. Detta meddelas i en separat nyhet inom kort.