Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bidra med förslag till Leader Gutes strategi

Publicerad 2021-05-26 13:02
Missa inte chansen! Tala om vilka goda idéer du vill ska bli verklighet på Gotland i framtiden! Till och med den 31 maj kan du bidra till Leader Gutes nya strategi genom att besvara en enkel enkät.
 
 
Region Gotland, staten och EU finansierar Leader och deras utvecklingsarbete. Nu behöver vi dina tankar och förslag till utformningen av Leader Gutes strategi. Den kommer nämligen att ligga till grund för vilka typer av projekt som kan söka pengar av Leader åren 2023-2027.