Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetet med ledningsbyte i Norderväg förlängs till den 11 juni

Publicerad 2021-05-26 10:26
Arbetet med att byta ledningarna i Norderväg (lasarettsbacken) i Visby förlängs till den 11 juni. Framkomligheten är begränsad. Skyltning på platsen samt hänvisningsskyltning gäller.

Förnyelsen av ledningsnätet är en viktig del i Region Gotlands miljöarbete och teknikförvaltningen inventerar och åtgärdar det delvis ålderstigna vatten- och avloppsledningsnätet på Gotland.

Vi hoppas på förståelse för det nödvändiga arbetet och ett bra samarbete med fastighetsägare och trafikanter för ett problemfritt projekt.