Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomsledare Stefan Nilsson står på en strand. Foto: Karin Nilsson

Ungdomsledarpriset till scouten Stefan Nilsson

Publicerad 2021-05-26 17:04
Regionstyrelsen utser Stefan Nilsson till årets ungdomsledare 2021 för ideellt arbete som scoutledare och kårordförande i Visby Scoutkår.
Årets pristagare av Region Gotlands ungdomsledarpris är Stefan Nilsson, Visby Scoutkår. Efter att Visby Scoutkårs verksamhet legat i vila under flera decennier tog Stefan initiativet till att starta upp verksamheten igen. Han har med sitt stora engagemang och intresse för scouting fungerat som motor i utvecklingen som inneburit att Visby Scoutkår på sex år gått från ingen verksamhet alls till att idag omfatta ca 60 barn och ungdomar. 
 
– Stefan är en stor förebild, både för barnen och ledarna i verksamheten, då han verkligen brinner för Scouternas grundvärderingar där medmänsklighet, mångfald och demokrati kombineras med äventyr, friluftsliv och gemenskap, säger Johan Weiborg, kassör i Visby Scoutkår som har nominerat Stefan. 
 
Fredrik Gradelius, ordförande i kultur- och fritidsberedningen i Region Gotland, kommenterar beslutet av pristagare såhär:
 
– Stefans engagemang har resulterat i ett uppsving bland barn och ungdomar i en klassisk verksamhet som är synnerligen viktig nu med tanke på den pandemi vi befinner oss i. Att kombinera demokratiarbete och medmänsklighet med friluftsliv och  utomhusaktiviteter är precis det som både barn och vuxna behöver just nu.
 
Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000 kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.
 
Priset kan bara fås en gång och är avsett att stimulera pristagaren till fortsatt ideellt ungdomsarbete. Priset delas ut vid regionfullmäktige i juni.