Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gemensamma riktlinjer beslutade för årets skolavslutning

Publicerad 2021-05-25 15:05
Med anledning av den kommande skolavslutningen den 10 juni har diskussioner förts kring hur man bäst arrangerar detta under rådande smittskyddsrestriktioner. Nu har utbildningsdirektören, efter samråd med smittskyddsenheten, beslutat att samma riktlinje ska gälla för alla de kommunala grundskolorna och även förskolorna kring avslutningsaktiviteter och att genomförandet sker på samma sätt som förra året.

Beslutet som tagits innebär att skolavslutningarna i grundskola, tillika avslutningar i förskola, kommer att genomföras enbart i närvaro av medarbetare och barn/elever så att trängsel kan undvikas.

Den 1 juni väntas ny information och beslut från regeringen kring fortsatta smittskyddsrestriktionerna kopplat till covid-19. Nuvarande restriktioner gäller fram till dess.

 - Vi kan inte vänta med att ge våra rektorer ett besked kring avslutningen. Grunden för det beslut jag nu tagit är att det fortfarande finns en smittspridning i samhället och vi behöver göra allt som krävs för att undvika ökad smittspridning. Jag har full förståelse för att längtan efter en traditionell skolavslutning är stor och att en del föräldrar kommer att bli besvikna, säger Torsten Flemming som är utbildningsdirektör i Region Gotland.

 Om vårdnadshavare vill samlas med klass eller förskoleavdelning så är det något som måste ske utanför skolverksamheten, utifrån de smittskyddsregler som gäller för allmänheten.

Undantaget från utbildningsdirektörens beslut är studentavslutningen som är planerad tillsammans med smittskyddsenheten och polismyndigheten.