Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (25 maj)

Publicerad 2021-05-25 14:34
Dagens rapport visar på tre nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3936 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
På Visby lasarett vårdas just nu en patient med covid-19 i smittsam fas. Patienten vårdas på IVA. Ytterligare två patienter som har behov av eftervård efter genomgången covid-19 vårdas på vårdavdelning på lasarettet.
 

Sammanfattning lägesbild (från 24 maj) vaccination mot covid-19 på Gotland

Vecka 20 har 3 489 nya vaccinationer registrerats, drygt hälften av dessa doser har getts som dos 2. Totalt har nu 35 040 vaccinationer genomförts på Gotland.
 
Drygt 23 000 individer har fått minst en dos och cirka 11 600 individer är färdigvaccinerade.
 
Prioritera dina vaccinationstider
Genom att prioritera dina vaccinationstider och genom att ta dina båda doser i samma region underlättar du vaccinationsarbetet och bidrar till att alla får sin vaccination så snabbt och effektivt som möjligt.